Dziękujemy

logo

 

Dziękując za przekazane nagrody pragniemy również polecić Państwa uwadze te firmy i instytucje, gdyż warto wspierać miejsca, które angażują się w społeczne inicjatywy!