Podopieczni fundacji Bo Cię Kocham 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naszych podopiecznych. Każda z tych historii jest inna, ale ich wspólny mianownik to nieustanna walka o lepsze życie. Przedstawiamy z jakimi trudnościami i problemami muszą mierzyć się na dzień nasi wojownicy oraz ich rodziny i opiekunowie. 

 

dziewczyna z parasolem

 

B

MICHAŁ BRYNCZKA

03.10.2000

Porażenie mózgowe czterokończynowe, padaczka pourazowa

 

WOJCIECH BIENIA

16.08.2004

Ostra białaczka limfoblastyczna

 

DAWID BUJNY

11.01.2012

Padaczka, autyzm, upośledzenie umysłowe

 

 

C

OSKAR CICHOŃSKI

13.05.1997

Dziecięce porażenie mózgowe spastyczne, padaczka

 

DOMINIK CZARNECKI

25.04.2001

Genetyczna dysplazja wielonasadowa kości

 

MICHAŁ CZAPIEWSKI

13.12.2006

Zespół Downa, nadczynność tarczycy, wysoka krótkowzroczność

 

FILIP CHOIŃSKI

14.06.2010

Rozczep kręgosłupa, niedowład kończyn dolnych, neurogenny pęcherz, padaczka

 

 

D

ZUZANNA DUDEK

15.02.2012

Zespół Downa, wrodzona wada serca pod postacią zespołu Fallota oraz całkowitego kanału przedsionkowo-komorowego

 

 

F

MATEUSZ FIC

27.03.2009

Małogłowie

 

 

G

GABRIEL GAŁKA

26.04.2015

cukrzyca insulinozależna, autyzm

 

 

LAURA GAŁKA

15.04.2012 

cukrzyca insulinozależna, zapalenie tarczycy autoimmunologiczne

 

 

ZUZANNA GÓRALCZYK

24.05.2008

Hipoplazja robaka w móżdżku, niedorozwój ciała modzelowatego, zaburzenia mielinizacji, ślepota korowa, porażenie dziecięce mózgowe czterokończynowe, niedosłuch

 

 

J

MARCELINA JABŁOŃSKA

11.03.2014

Skorygowane przełożęnie wielkich pni tętniczych, ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, stradding i overdding zastawki trójdzielnej, całkowity blok przedsionkowo-komorowy, nadciśnienie płucne, plastyczne zapalenie oskrzeli

 

KACPER JABŁOŃSKI

23.01.2019

Całościowe zaburzenia rozwojowe z opóźnieniem rozwoju psycho-ruchowego, zaburzenia emocjonalne, cechy napadowości

 

ALEKSANDER JABŁOŃSKI

29.05.2017

 

 

JULIA JURCZYK

19.11.2015

Wrodzona wada serca ASD II, przywiedzone stopy

 

 

K

PIOTR KOCIK

 

 

L

ARIADNA LIS

26.03.2007

Mukowiscydoza

 

 

M

MILENA MAZUR

16.10.2016

Złożona wada serca: nieprawidłowo połączenie komorowo-tętnicze, przełożenie wielkich pni tętniczych, ubytek przegrody międzykomorowej, zwężenie zastawki pnia płucnego, stradding MV

 

 

N

ADRIAN NOWAKOWSKI

23.12.1991

Tetraplagia spastyczna jako następstwo encefalopatii pourazowej, porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe

 

 

P

ALEKSANDRA PAWELEC

17.01.2003

Zespół wad wrodzonych, wrodzona wada serca ASD II, wszczepiony stymulator serca, wrodzony przerost obustronny kolan, nadczynność tarczycy, padaczka

 

JAKUB POTKAŃSKI

03.03.2005

Wada serca ASD II. Mózgowe porażenie dziecięce, padaczka

 

 

R

JAKUB RYDZIK

04.06.2004

Autyzm, padaczka skroniowa, niedoczynność tarczycy, bezsenność

 

 

S

PRZEMYSŁAW SKOWROŃSKI

07.02.2013

Zespół Downa, choroba serca, AVSD, niedosłuch

 

 

 

Z

MICHAŁ ZIARKOWSKI

02.08.2002

Stan po urazie czaszkowo-mózgowym, padaczka pourazowa lekooporna, niedowład spastyczny prawostronny, afazja ruchowa, usunięty ośrodek mowy Brocka, skrócenie kończyny dolnej prawej o 5cm

 

KAROLINA ZDEB

27.08.2009

Mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, padaczka lekooporna