Informacje publiczne

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem naszej fundacji Bo Cię Kocham oraz z aktem fundacji. 

 

 

 

 

supermen